Logo Сам собі пивовар!
 
 

 

Історія пивоваріння
 
 

Досвід використання в пивоварній промисловості МЕК свідчить про те, що створення широкого набору ефективних мультиензимных композицій сприятиме успішній переробці підвищених кількостей несоложеної сировини при отриманні пивного сусла. На основі вивчення хімічного складу ячменю і зміни його при виробництві солоду були розроблені сучасні способи і устаткування для його отримання.

Дослідження хімічного складу хмелю і змін його при зберіганні і переробці дозволили створити нові його форми (порошкоподібний, гранульований, хмелеві концентрати і екстракти та ін.), використання яких сприяє зниженню втрат і поліпшенню якості пива.

На кафедрі МДІПП "Процеси ферментації і промислового біокаталізу" вивчалися хімічні зміни в процесі отримання пивного сусла при використанні різних кількостей несоложеного сировини та розчинних і іммобілізованих ферментів. А також хімічні зміни в процесі бродіння при застосуванні циліндроконічних танків, прискорених і безперервних способів бродіння при стабілізації пива ферментними препаратами і іншими добавками.

Надалі розвиток вітчизняної пивоварної промисловості здійснюватиметься в наступних напрямах: впровадження нової безперервної технології отримання пивного сусла із застосуванням іммобілізованих ферментних препаратів, розробка нової безперервної технології бродіння і доброджування пива із застосуванням іммобілізованих клітин дріжджів.

 
історія